logo
المنسق تنزيل טוסטי קריספי

פלייאוף מונדיאל

במטבח שמרים עוגת..
שחקנים יונייטד בניוקאסל
תפריט נורמן..
בגרויות פיזיקה

תכנית אילנות


מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי. תוכנית " אילנות" למצטיינים המסלול היוקרתי למועמדים מצטיינים – לטובים ביותר מגיע הטוב ביותר התוכנית המיועדת למועמדים לתואר ראשון בעלי פסיכומטרי 740 וממוצע בגרות 110 ומעלה ומעניקה פטור משכר לימוד, מילגת קיום חודשית, ליווי אקדמי, סמינר העשרה מרתק ועוד. תכנית תכנית אילנות זו מצטרפת לרשת תכניות העתודה למנהיגות בקרב משרתי הציבור בישראל - " עתודות לישראל", במטרה לבנות דור עתיד של מנהיגות רפואית בישראל. הכירו את תכנית ' אילנות- צוערים לרפואה', של משרד הבריאות והפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן- גוריון בנגב, שנועדה לקדם את שירותי הבריאות בנגב. התוכנית ( מיועדת למי שנרשם למסלול ה- 4 שנתי, שנה א׳ באוקטובר 23) כוללת: הכשרה איכותית במנהיגות וניהול מנטורינג אישי ומקצועי על ידי בכירי מערכת הבריאות בישראל מימון מלא של שכר הלימוד מלגת קיום חודשית. תכנון כח אדם.

תוכנית אילנות מעניקה מלגות לתואר ראשון למועמדים מצטיינים, בעלי פסיכומטרי 740 וממוצע בגרות העולה על 110, מעניקה פטור משכר לימוד, מילגת קיום חודשית ועוד. לשאלות וליצירת קשר ניתן לפנות לגב' תאיר גבע רמות, מרכזת תוכנית " אילנות" בלשכת הרקטור ובחסותו, לטלפוןאו במייל: ilanot. כנס חשיפה מקוון לאילנות גליל יתקיים ב- 9. חופשה בחול. נטסל. תוכנית ' אילנות - צוערים לרפואה' הוקמה מתוך אחריות חברתית וחזון להצמיח עתודת מנהיגות רפואית שתביא לשיפור ניכר בתחומי הבריאות עבור תושבי הנגב. תכנית אילנות - עתודת מנהיגות רפואית לנגב ולגליל.

תאריך פרסום. אתר תכנית " אילנות. התכנית תכשיר צעירים בני המקום או בעלי זיקה משמעותית לפריפריה.


Contact: +78 (0)7165 381092 Email: [email protected]
מפת של ישראל